Misschien toch recht op LKV bij overgang van een onderneming

Hebt u bij een overgang van een onderneming of bij een contractovername werknemers in dienst gekregen voor wie de overdragende werkgever in 2022 recht had op een loonkostenvoordeel (LKV)? Dan hebt u mogelijk ook recht op een LKV.

In de beschikking ‘Wet tegemoetkomingen loondomein’ (Wtl) 2022 is de Belastingdienst ervan uitgegaan dat bij de overgang van een onderneming het recht op een LKV niet overgaat naar de overnemende werkgever.

Volgens de advocaat-generaal bij de Hoge Raad gaat dit recht wél over naar de overnemende werkgever. De Hoge Raad gaat hierover waarschijnlijk in het najaar uitspraak doen.

Bezwaar maken tegen beschikking Wtl 2022

Hebt u werknemers overgenomen voor wie de overdragende werkgever in 2022 recht had op een LKV? En hebt u een beschikking Wtl over 2022? Dan kunt u bezwaar maken tegen deze beschikking, zodat u mogelijk het LKV voor overgenomen werknemers kunt krijgen als de Hoge Raad dit zo beslist.

Vóór de uitspraak Hoge Raad

Zolang er nog geen uitspraak is, blijft het standpunt van de Belastingdienst dat een LKV bij de overgang van een onderneming en bij contractovername niet mee overgaat naar de overnemende werkgever. Dat is ook het uitgangspunt bij de berekening van de LKV’s in de beschikking Wtl over 2022.

Na de uitspraak Hoge Raad

Als de Hoge Raad de conclusie van de advocaat-generaal overneemt, dan neemt de Belastingdienst het bezwaar inhoudelijk in behandeling.

Als de Hoge Raad het standpunt van de Belastingdienst volgt, wordt uw bezwaar afgewezen.

Het volledige bericht vindt u op belastingdienst.nl.

Rechtbank, rechtspraak, uispraak arbeidsconflict, Wibra krijgt gelijk van rechter