Voor iedere werknemer moet u een loonstaat invullen. Op de loonstaat vermeldt u gegevens die van belang zijn voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen.

Voor loonstaten bestaat een voorgeschreven model. U kunt het model voor 2020 hier downloaden. U mag een loonstaat gebruiken die hiervan afwijkt, maar deze afwijkende loonstaat moet dan wel op een duidelijke manier minimaal de gegevens verschaffen die op de model loonstaat worden gevraagd.

Model loonstaat 2020 pdf

de model loonstaat 2020, belastingdienst, loonstaat,de loonbelasting, premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen,
100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,