Het model jaaropgaaf 2022 kunt u downloaden via de internetsite van de Belastingdienst.

De jaaropgaaf is vormvrij, maar u kunt ook het model gebruiken voor 2022. In het model staan de gegevens die wettelijk verplicht zijn voor de jaaropgaaf. U mag ook meer gegevens vermelden.

In de rubrieken 1 tot en met 4 neemt u de gegevens over van de loonstaat van de werknemer.

U vindt het Model jaaropgaaf 2022 hier onder en op belastingdienst.nl.

Pdf Het model jaaropgaaf 2022

Model jaaropgaaf 2022
100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,