De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloonstijgen per 1 januari 2022. Hieronder vindt u een overzicht.

Bij een volledig dienstverband is het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder vanaf 1 januari 2022:

  • € 1.725,00 per maand (nu € 1.701,00)
  • € 398,10 per week (nu € 392,55)
  • € 79,62 per dag (nu € 78,51)

Voor werknemers van 15 jaar en ouder gelden de volgende bedragen:

minimumloon 2022, wml 2022, wettelijk minimumloon 2022, minimumjeugdloon 2022, minimum uurloon 2022, minimum maandloon 2022, 2022 lonen, weekloon minimaal 2022, lonen minimum 2022
Bedragen voor werknemers van 15 jaar en ouder

Minimumloon per uur

Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2022 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

minimumloon 2022, wml 2022, wettelijk minimumloon 2022, minimumjeugdloon 2022, minimum uurloon 2022, minimum maandloon 2022, 2022 lonen, weekloon minimaal 2022, lonen minimum 2022
Bruto minimumloon per uur

BBL-leerlingen

Voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden de bedragen in bovenstaande tabel.

Voor leerlingen in de BBL van 18 tot en met 20 jaar gelden de volgende bedragen:

minimumloon 2022, wml 2022, wettelijk minimumloon 2022, minimumjeugdloon 2022, minimum uurloon 2022, minimum maandloon 2022, 2022 lonen, weekloon minimaal 2022, lonen minimum 2022
Bedragen voor leerlingen in de BBL van 18 tot en met 20 jaar
minimumloon 2022, wml 2022, wettelijk minimumloon 2022, minimumjeugdloon 2022, minimum uurloon 2022, minimum maandloon 2022, 2022 lonen, weekloon minimaal 2022, lonen minimum 2022
Bruto minimumloon per uur voor leerlingen in de BBL van 18 tot en met 20 jaar

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de hoogte van het wettelijk minimumloon elk jaar opnieuw vast op 1 januari en 1 juli.

Meer informatie

Alle bedragen en een toelichting leest u in de Staatscourant op overheid.nl.

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 oktober 2021, nr. 2021-0000161578, tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2022

minimumloon 2022, wml 2022, wettelijk minimumloon 2022, minimumjeugdloon 2022, minimum uurloon 2022, minimum maandloon 2022, 2022 lonen, weekloon minimaal 2022, lonen minimum 2022, Salarisverwerking. loonverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker,