Minimumloon per 1 januari 2023

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen vanaf 1 januari 2023. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe bedragen.

Bij een volledig dienstverband is het wettelijk brutominimumloon voor werknemer van 21 jaar en ouder, vanaf 1 januari 2023:

  • € 1.934,40 per maand (nu € 1.756,20)
  • € 446,40 per week (nu € 405,30)
  • € 89,28 per dag (nu € 81,06)

 Voor werknemers van 15 jaar en ouder gelden de volgende bedragen:

LeeftijdPercentage minimumloonPer maandPer weekPer dag
20 jaar80%1.547,50357,1071,42
19 jaar60%1.160,65267,8553,57
18 jaar50%967,20223,2044,64
17 jaar39,5%764,10176,3535,27
16 jaar34,5%667,35154,0030,80
15 jaar30%580,30133,9026,78

Minimumloon per uur per 1 januari 2023 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
21 jaar en ouder12,4011,7511,16
20 jaar9,929,408,93
19 jaar7,457,056,70
18 jaar6,205,885,58
17 jaar4,904,654,41
16 jaar4,284,063,85
15 jaar3,723,533,35

BBL-leerlingen 

Voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar, gelden de volgende bedragen:

LeeftijdPercentage minimumloonPer maandPer weekPer dag
20 jaar61,50%1.189,65274,5554,91
19 jaar52,50%1.015,55234,3546,87
18 jaar45,50%880,15203,1040,62
Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
20 jaar7,637,236,87
19 jaar6,516,175,87
18 jaar5,655,355,08

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de hoogte van het wettelijk minimumloon elk jaar opnieuw vast op 1 januari en 1 juli.

 Meer informatie

Alle bedragen en een toelichting leest u in de Staatscourant op overheid.nl.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL