Wanneer gebruikt u code loonbelastingtabel 999?

Met de code loonbelastingtabel geeft u aan welke tabel u voor de inhouding van de loonbelasting/premie volksverzekeringen hebt toegepast. Hebt u geen tabel gebruikt, dan mag u code 999 toepassen.

De code loonbelastingtabel bestaat uit 3 cijfers:

 • Het 1e cijfer geeft de belastingplicht en verzekeringsplicht voor de volksverzekeringen aan.
 • Het 2e cijfer geeft aan of u de groene of witte tabel hebt gebruikt.
 • Het 3e cijfer geeft aan voor welk loontijdvak de tabel geldt. 

Voor een aantal bijzondere situaties gelden andere codes. Één van deze codes is code 999. Deze code mag u gebruiken als u geen tabel hebt toegepast. 

Tabelcode 999 toepassen

U mag code 999 toepassen in onder meer de volgende situaties:

 • De werknemer is wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen maar er is geen inhoudingsplicht. Voorbeelden hiervan zijn:

  – De werkgever gebruikt de doorbetaaldloonregeling voor de werknemer (directeur/aandeelhouder) die via een personal holding werkt in de ‘werk-bv’. Hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen in de werk-bv. Het loon betaalt de werkgever door aan de personal holding van de werknemer. De werk-bv moet premies werknemersverzekeringen op aangifte betalen. De werk-bv is niet inhoudingsplichtig voor de loonbelasting/volksverzekeringen (LB/PVV).

  De werknemer komt dan wel voor in de aangifte loonheffingen van de werk-bv, maar er is geen tabel toegepast, dus u gebruikt code 999. In de personal holding is er wel inhoudingsplicht voor de LB/PH. De holding hanteert de reguliere tabelcode.

  – Een in Nederland verzekerde werknemer is in dienst bij een in het buitenland gevestigde werkgever. Hij werkt in het buitenland. Op grond van internationaal recht is de werknemer in Nederland geen loonbelasting verschuldigd. Wel premie volksverzekeringen, maar omdat de werkgever niet inhoudingsplichtig voor de loonbelasting, is hij dat ook niet voor de volksverzekeringen.

  Hij past dus geen loonbelastingtabel toe en dan geldt code 999. De buitenlandse werkgever is wel premieplichtig voor de werknemersverzekeringen, want de werknemer is wel verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen in Nederland.
 • Er is in een aangiftetijdvak geen loon, maar de dienstbetrekking (inkomstenverhouding) blijft bestaan. Voorbeelden hiervan zijn de volgende situaties:

  – Er is een periode van onbetaald verlof.

  – Er is sprake van een nul-urencontract, zonder oproep. De inkomstenverhouding moet u wel opgeven (als € 0-ikv), omdat de dienstbetrekking nog voortduurt. Maar er is geen loon, dus u past geen tabel toe. Code 999 is van toepassing.

  In de praktijk blijkt dat de salarissoftware in dit soort situaties toch de reguliere tabelcode opgeeft. U mag dan de reguliere tabelcode blijven gebruiken.

  Let op
  Als er in deze situaties nog wel sprake is van bijvoorbeeld privégebruik auto, is er sprake van loon waarop de reguliere tijdvaktabel van toepassing blijft.
 • Er is sprake van een afwijkend tarief zoals bij een ruling. 

Geen tabelcode 999

U gebruikt tabelcode 999 niet in onder meer de volgende situaties:

 • Er is sprake van een 53e week, waarbij u in de 13e periode 5 weken verloont. U gebruikt dan een herleiding van de week- of de vierwekentabel. U geeft dan de code op van de week- of vierwekentabel.
 • De werknemer vraagt om een hogere inhouding dan de tabel aangeeft. U geeft de tabelcode op van de tabel die van toepassing zou zijn geweest zonder de vrijwillig hogere inhouding.
 • Er is sprake van rentevoordeel van een personeelslening van ex-werknemers. Afhankelijk van de situatie gebruikt u de tijdvaktabel of de tabel voor bijzondere beloningen. 

Let op

De premieplicht in de loonbelastingtabel heeft betrekking op premie volksverzekeringen AOW/ANW/Wlz en heeft geen invloed op de eventuele premieplicht voor de werknemersverzekeringen. 

Meer informatie

Paragraaf 29.14 Handboek Loonheffingen 2022
Codes voor de aangifte loonheffingen 2022
Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2022

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,