Actualisering besluit ‘Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen’

De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit ‘Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen’ geactualiseerd.

Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • In het nieuwe onderdeel 3.2.1 vindt u meer informatie over het aanwijzen van vergoedingen en verstrekking als eindheffingsbestanddelen.
  • Onderdeel 3.5 over de verstrekking van kleine geschenken is verduidelijkt met 2 voorbeelden.
  • Onderdeel 4.2 over het terugbetalen van studiekostenvergoedingen is aangepast, omdat de aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting is vervallen per 1 januari 2022. 

Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 28 juli 2022.

belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,