Loon dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) al genoten heeft, mag niet teruggedraaid worden.


In het laatste kwartaal ontvangt de Belastingdienst elk jaar correctieberichten waarin het salaris van dga’s wordt verlaagd. Dga’s geven hiervoor diverse argumenten, bijvoorbeeld dat hun salaris na de verlaging nog steeds voldoet aan de gebruikelijkloonregeling of dat zij niet of minder gewerkt hebben.


Het standpunt van de Belastingdienst is dat als de dga het hogere loon heeft genoten, dit loon niet met terugwerkende kracht verlaagd kan worden.


Een dga heeft loon genoten als:

  • het betaald, verrekend of ter beschikking wordt gesteld
  • het rentedragend wordt
  • het vorderbaar en inbaar wordt

Als een werkgever besluit het loon te verlagen, kan dat pas in het loontijdvak waarin het loon nog niet is genoten. Dus uitsluitend naar de toekomst toe.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,