Maak kennis met de loonaangifteketen

De loonaangifteketen organiseert elke maand kennismakingssessies. Tijdens deze sessies krijgt u informatie over de geschiedenis en werking van de loonaangifteketen. De 1e sessie vindt plaats op dinsdag 16 januari 2024.

Tijdens deze kennismakingssessies krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 1. Wat is de ontstaansgeschiedenis?
 2. Hoe wordt de keten bestuurd?
 3. Welke partijen zijn verbonden aan de loonaangifteketen?
 4. Hoe worden de gegevens over loon, pensioenen en uitkeringen verwerkt?
 5. Hoe wint de loonaangifteketen informatie in?
 6. Welke controles zijn van belang?
 7. Wat is het voordeel voor de burger?

De Belastingdienst en UWV organiseren deze sessies. De bijeenkomsten vinden elke 3e dinsdag van de maand plaats van 14.00 tot 16.00 uur op de Graadt van Roggenweg 500 in Utrecht. Hier is het ketenbureau van de loonaangifteketen gevestigd.

De kennismakingssessies vinden in 2024 plaats op de volgende datums:

 • 16 januari
 • 20 februari
 • 19 maart
 • 16 april
 • 21 mei
 • 18 juni
 • 16 juli
 • 20 augustus
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Aanmelden

Wilt u 1 van de sessies bijwonen? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info.loonaangifteketen@uwv.nl. Vermeld de datum wanneer u wilt komen. Er is plaats voor maximaal 15 personen per sessie.

Bron

loonaangifteketen.nl

UWV, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,