Maak kennis met de loonaangifteketen

De loonaangifteketen organiseert elke maand kennismakingssessies. Tijdens deze sessies krijgt u informatie over de geschiedenis en werking van de loonaangifteketen.

Tijdens deze kennismakingssessies krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is de ontstaansgeschiedenis?
 • Hoe wordt de keten bestuurd?
 • Welke partijen zijn verbonden aan de loonaangifteketen?
 • Hoe worden de gegevens over loon, pensioenen en uitkeringen verwerkt?
 • Hoe wint de loonaangifteketen informatie in?
 • Welke controles zijn van belang?
 • Wat is het voordeel voor de burger?

De Belastingdienst en UWV organiseren deze sessies. De bijeenkomsten vinden plaats van 14.00 – 16.00 uur op de Graadt van Roggenweg 500 te Utrecht. Hier is het ketenbureau van de loonaangifteketen gevestigd.

De kennismakingssessies vinden in 2022 plaats op de volgende datums:

 • 2 juni
 • 21 juni
 • 19 juli
 • 16 augustus
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 20 december

Aanmelden

Wilt u 1 van de sessies bijwonen? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info.loonaangifteketen@uwv.nl. Vermeld de datum wanneer u wilt komen. Er is plaats voor maximaal 15 personen per sessie.

Bron: loonaangifteketen.nl

Rijksoverheid 2022, Belastingdienst 2022, UWV 2022,