Standpunt kennisgroep:

WGA-premie verhalen bij een Wsw-werknemer

Mag een werkgever de helft van de WGA-component van de vervangende premie Werkhervattingskas verhalen op het loon uit een Wsw-dienstbetrekking?

De Kennisgroep premieheffing inhouding/Wtl van de Belastingdienst heeft deze vraag beantwoord.

Het gaat om de volgende situatie:

Werkgever heeft werknemers in dienst die loon ontvangen uit een dienstbetrekking op grond van artikel 2 Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Over dit loon is de werkgever de vervangende premie Werkhervattingskas verschuldigd. De werkgever verhaalt de helft van die vervangende premie Werkhervattingskas (specifiek de WGA-component) op de werknemers met een dergelijke Wsw-dienstbetrekking.

Vraag

Mag een werkgever de helft van de WGA-component van de vervangende premie Werkhervattingskas verhalen op een werknemer met een dienstbetrekking op grond van artikel 2 Wsw? Het antwoord is ja.

Een uitgebreide toelichting op het antwoord leest u op kennisgroepen.belastingdienst.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,