Leerboeken Overgang van onderneming en Sectorindeling gepubliceerd

De staatssecretaris van Financiën heeft twee leerboeken openbaar gemaakt van de Kennisgroep Premieheffing Inhouding/Wtl van de Belastingdienst.

Het gaat om het Leerboek Overgang van onderneming en het Leerboek sectorindeling.

Leerboeken Overgang van onderneming en Sectorindeling, 2023, Kennisgroep Premieheffing Inhouding/Wtl, belastingdienst,

Leerboek Overgang van onderneming

In het leerboek Overgang van onderneming vindt u onder meer informatie over de volgende onderwerpen:

  • het begrip overgang van een onderneming
  • arbeidsrechtelijke gevolgen van overgang van een onderneming
  • overgang van een onderneming bij faillissement
  • gevolgen overgang van onderneming voor gedifferentieerde premie Whk
  • gevolgen van overgang van een onderneming voor de Wet tegemoetkomingen loondomein

Leerboek Sectorindeling

In het leerboek Sectorindeling leest u onder meer informatie over de volgende onderwerpen:

  • achtergronden bij het aansluiten van werkgever
  • aansluiting bij sector
  • uitvoeringspraktijk
  • herindeling
  • sectoronderdelen en premiegroepen

Deze leerboeken vindt u op rijksoverheid.nl.

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking twee leerboeken Kennisgroep Premieheffing Inhouding/Wtl

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,