Nieuwe versie Kennisdocument Wtl 2022

Er staat een nieuwe versie van het Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) op rijksoverheid.nl.

Dit zijn de wijzigingen vanaf juli 2022:

  • De bedragen en jaartallen voor het LIV zijn geactualiseerd.
  • De bedragen en jaartallen voor het Jeugd-LIV zijn geactualiseerd.
  • De toelichting bij vragen 2.17 en 3.6 is verduidelijkt.
  • Er is een vraag en antwoord toegevoegd over afschaffing van het Jeugd-LIV (vraag 3.9).
  • De toelichting over de duur van het LKV is uitgebreid (vragen 4.5 tot en met 4.8). 

U vindt het Kennisdocument Wtl op rijksoverheid.nl.

Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein – Wtl (versie juli 2022)

Vragen en antwoorden met betrekking tot de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,