Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het ‘Kennisdocument inkomstenverhouding’ gepubliceerd. Hierin vindt u informatie over de regels die gelden voor de inkomstenverhouding vanaf 1 januari 2023.

In de loonaangifte levert u de gegevens van de werknemer per inkomstenverhouding (IKV) aan. Vanaf 1 januari 2023 is in het ‘Besluit inkomstenverhouding’ geregeld wat een IKV is en wanneer deze begint en eindigt. In veel gevallen blijven de regels over inkomstenverhoudingen hetzelfde, maar er zijn ook een aantal veranderingen.

Vanaf 1 januari 2023 moet u een werknemer in meer situaties in een nieuwe inkomstenverhouding of afzonderlijke inkomstenverhoudingen in de aangifte opnemen. In het kennisdocument kunt u nu alvast lezen wat straks verandert. U kunt nagaan wat dat betekent voor uw HR- en salarisadministratie.

Het Besluit inkomstenverhouding en het Kennisdocument inkomstenverhouding vindt u op rijksoverheid.nl.

Bron

Belastingdienst

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL