De nieuwe versie ‘Kennisdocument IKV’ is beschikbaar

Het ‘Kennisdocument IKV versie mei 2022’ is gepubliceerd op de internetsite van Rijksoverheid.

In het kennisdocument vindt u actuele informatie over de inkomstenverhouding en wat er gaat wijzigen per 1 januari 2024. 

Besluit inkomstenverhouding

In de loonaangifte levert u de gegevens van de werknemer per inkomstenverhouding (IKV) aan. In het ‘Besluit inkomstenverhouding’ is geregeld wat een IKV is en wanneer deze begint en eindigt. Dit betekent dat u een werknemer in meer situaties in een nieuwe inkomstenverhouding of in afzonderlijke inkomstenverhoudingen in de aangifte moet opnemen. Het besluit geldt vanaf 1 januari 2024. 

Het Kennisdocument IKV (versie mei 2022) en Besluit inkomstenverhouding vindt u op rijksoverheid.nl.

Rijksoverheid 2022, Belastingdienst 2022, UWV 2022,