Kamerstukken oktober 2023

Bij de Belastingdienst Forum heeft men voor u een overzicht gemaakt met Kamerstukken die interessant voor u kunnen zijn. Het gaat om publicaties van het Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW), het Ministerie van Financiën (MvF) en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze zijn gepubliceerd in de periode van 2 oktober 2023 tot en met 27 oktober 2023.

  1. Staatssecretaris Van Rij reageert op een motie met het verzoek te onderzoeken hoe de deelauto nader gestimuleerd zou kunnen worden binnen bestaande groene fiscale regelingen voor werkgevers (MvF 2/10).
  2. Minister Van Gennip geeft antwoorden op Kamervragen over cao’s met afspraken over zelfstandigen (SZW 5/10).
  3. Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het arbeidsmarktpakket. Het pakket bevat 6 wetstrajecten (SZW 6/10).
  4. Minister Van Gennip ondertekent de Regeling tot indexatie van het wettelijk minimumloon en bekendmaking van het wettelijk minimumuurloon (SZW 9/10).
  5. Staatssecretaris Van Rij neemt een besluit naar aanleiding van een Woo-verzoek over de beoordeling van een modelovereenkomst in de beveiligingsbranche. Bij de inventarisatie zijn 22 documenten aangetroffen, waarvan 21 niet openbaar gemaakt worden (MvF 9/10).
  6. Staatssecretaris Van Rij beantwoordt vragen over arbeidskorting en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De vragen zijn naar aanleiding van de kabinetsreactie op de hof-uitspraak van eerder dit jaar (ECLI:NL:GHDHA:2023:370) (MvF 20/10).
  7. Staatssecretaris Van Rij neemt een besluit naar aanleiding van een Woo-verzoek over deblokkeringen g-rekening en doorlooptijden daarvan. Onder andere de procesplaat deblokkeringen is openbaar gemaakt (MvF 23/10).
  8. Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over de fiscale behandeling van de Bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) voor oud-militairen (MvF 26/10).
  9. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op eerdere vragen over het eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen (VWS 27/10).
Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL