Overzicht Kamerstukken juli 2023

Wij hebben voor u een overzicht gemaakt met Kamerstukken die interessant voor u kunnen zijn. Deze keer gaat het om publicaties van het Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Financiën (MvF).

Deze zijn gepubliceerd in de periode van 30 juni 2023 tot en met 26 juli 2023.

  • Staatssecretaris Van Rij heeft naar aanleiding van een Woo-verzoek 2 leerboeken openbaar gemaakt (MvF 30/6).
  • Staatssecretaris Van Rij geeft antwoord op vragen over de fiscale behandeling van grenswerkers (MvF 3/7).
  • Staatssecretaris Van Rij stuurt het ambtelijk rapport ‘Aanpak fiscale regelingen’ naar de Tweede Kamer, waarbij ook fiscale regelingen uit de LH zijn beoordeeld (MvF 5/7).
  • Minister Schouten informeert de Eerste en Tweede Kamer over het uitstel van de inwerkingtredingsdatum van het keuzerecht bedrag ineens van het ouderdomspensioen. Het keuzerecht zal niet eerder dan 1 juli 2024 inwerkingtreden (SZW 5/7).
  • Minister Van Gennip geeft antwoord op vragen over een uitspraak van de Hoge Raad over het uitzendbeding (SZW 11/7).
  • Minister Van Gennip stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de antwoorden op vragen van zelfstandigenorganisaties VZN en PZO (SZW 12/7).
  • Minister Van Gennip stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers (SZW 12/7).
  • Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer over de inventarisatie van mogelijkheden om het verlofstelsel eenvoudiger te maken (SZW 12/7).
  • Staatssecretaris Van Rij heeft naar aanleiding van een Woo-verzoek informatie openbaar gemaakt over minimumloon en over een mogelijke aanpassing hiervan (MvF 26/7).
Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL