Kamerstukken november 2023

Bij de Belastingdienst Forum heeft men voor u een overzicht gemaakt met Kamerstukken die interessant voor u kunnen zijn. Het gaat om publicaties van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Financiën (MvF). Deze zijn gepubliceerd in de periode van 6 november 2023 tot en met 28 november 2023.

  • Minister Schouten geeft antwoord op vragen van de Eerste Kamer over enkele Kamerbrieven over pensioenonderwerpen (SZW 6/11). Verder informeert zij ook nog de Tweede Kamer over een aantal pensioenonderwerpen en toezeggingen die zijn gedaan en waaraan uitvoering is gegeven (SZW 9/11) en geeft zij nog antwoorden op Kamervragen over het advies van de landsadvocaat (SZW 13/11).
  • Staatssecretaris Van Rij informeert de Eerste Kamer over de gevolgen van een aantal aangenomen amendementen (onder andere versobering 30%-regeling) op het pakket Belastingplan 2024. Ook stuurt hij een impactanalyse mee (MvF 8/11).
  • Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de prognose van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd en de leeftijd waarop de AOW-opbouw begint. De AOW-leeftijd blijft in 2029 ongewijzigd, namelijk 67 jaar en drie maanden (SZW 10/11).
  • Minister Van Gennip stuurt de uitvoeringstoetsen en adviezen bij het wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten naar de Tweede Kamer. De Belastingdienst geeft aan onvoldoende informatie te hebben om een oordeel te geven over de uitvoerbaarheid en inpasbaarheid van het voorstel (SZW 13/11).
  • Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer over LKV oudere werknemer. Werkgevers ontvangen een tegemoetkoming wanneer zij oudere werknemers vanuit een uitkering in dienst nemen. Deze regeling wordt per 2026 afgeschaft vanwege de beperkte doeltreffendheid (SZW 22/11).
  • Minister Van Gennip reageert op een brief met zorgen over de verschillen in belastingdruk tussen werkenden en niet-werkenden die een IVA-uitkering ontvangen (SZW 28/11).  

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL