Kamerstukken augustus/september 2023

Bij de Belastingdienst Forum heeft men voor u een overzicht gemaakt met Kamerstukken die interessant voor u kunnen zijn. Het gaat om publicaties van het Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Financiën (MvF). Deze zijn gepubliceerd in de periode van 15 augustus 2023 tot en met 29 september 2023.

 • Minister Kaag en staatssecretaris Van Rij informeren de Tweede Kamer over de fiscale maatregelenlijst 2023. Dit is een overzicht van verschillende fiscale maatregelen, ter ondersteuning van het opstellen van verkiezingsprogramma’s. (MvF 15/8).
 • Het ministerie verklaart een bezwaar tegen een besluit op een Woo-verzoek over handhaving regels schijnzelfstandigheid ongegrond (MvF 17/8).
 • De Internetconsultatie voor de Fiscale verzamelwet 2025 staat open (MvF 21/8).
 • Minister Schouten geeft antwoord op vragen over heldere en toegankelijke publiekscommunicatie over de Wet toekomst pensioenen (SZW 23/8).
 • Minister Van Gennip beantwoordt Kamervragen over aanpassingen in de WW premiedifferentiatie (SZW 25/8).
 • Niet eerder in  het overzicht opgenomen, maar momenteel in het nieuws: Staatssecretaris Van Rij maakt naar aanleiding van een Woo-verzoek informatie openbaar over het arbeids- en lijfrenteartikel in Nederlandse belastingverdragen (MvF 23/3).
 • Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op de Kamervragen over ‘seizoensarbeid’ (SZW 30/8).
 • Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen inhoud van het pakket Belastingplan 2024 (MvF 31/8).
 • Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de motie van het Tweede Kamerlid Omtzigt. Top Belastingplan 2024 nog eens te kijken naar de mogelijkheid om de vrijgestelde vrijwilligersvergoeding te verhogen (MvF 19/9).
 • Staatssecretaris Van Rij stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de uitspraak van hof Den Haag over de toepassing van de arbeidskorting bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De staatssecretaris is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en het kabinet wacht de uitspraak van de Hoge Raad af alvorens bezien wordt of en welke stappen genomen moeten worden (MvF 19/9).
 • Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op Kamervragen over de werkerscoöperatie (SZW 19/9).
 • Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de afdrachtvermindering S&O 2024 (EZK 19/9).
 • Staatssecretaris Van Rij stuurt een factsheetbundel over het pakket Belastingplan 2024 naar de Tweede Kamer. Hiermee wordt de Kamer een handzaam inzicht geboden in de wetsvoorstellen en maatregelen van het pakket (MvF 22/9).
 • Staatssecretaris Van Rij stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het antwoord aan de Eerste Kamer, op het verzoek om in het kader van het Belastingplan 2024 nog eens te kijken naar een verhoging van de vrijwilligersvergoeding (MvF 22/9).
 • Staatssecretaris Van Rij stuurt de nota naar aanleiding van het nader verslag en de tweede nota van wijziging over de Fiscale verzamelwet 2024 naar de Tweede Kamer (MvF 29/9).
Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL