Vooraankondiging Jaarcongres Loonheffingen 2023

De Belastingdienst/team Ondersteuning Softwareontwikkelaars (OSWO) organiseert ook dit jaar weer een Jaarcongres Loonheffingen. Het congres vindt plaats op donderdag 2 november 2023 in het Van der Valk Hotel Schiphol.

Tijdens het Jaarcongres Loonheffingen 2023 informeert de Belastingdienst softwareontwikkelaars en salarisprofessionals over onder meer:

  • belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de loonheffingen in het afgelopen jaar
  • nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2024 zoals het Belastingplan
  • wijzigingen in de specificaties aangifte loonheffingen 2024

Het congres start na het middaguur en eindigt tussen 20.00 en 21.00 uur.

Vanaf begin september kunt u zich aanmelden voor dit congres. Zodra het volledige programma bekend is en de datum van inschrijving informeren wij u.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,