Eigenrisicodrager met private uitvoerder?

Nieuwe meldingsregels vanaf 2023

Is de werkgever eigenrisicodrager? En betaalt een private uitvoerder namens hem uitkeringen voor de Ziektewet (ZW) of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) aan de (ex-)werknemers?

Dan mag u het systeem van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) apart toepassen. U past dit toe op het loon en de private uitvoerder op de uitkeringen.

Wilt u het systeem van VCR apart toepassen? Dan gelden hiervoor vanaf 2023 nieuwe meldingsregels. U meldt dit bij de Belastingdienst in de volgende situaties:

  1. De werkgever wordt eigenrisicodrager per 1 januari 2023 of per 1 juli 2023 en maakt daarbij gebruik van een private uitvoerder.
  2.  De werkgever start in 2023 als nieuwe werkgever en is meteen eigenrisicodrager met private uitvoerder.
  3.  De werkgever verandert van private uitvoerder.
  4.  De werkgever maakt geen gebruik meer van een private uitvoerder of wil om een andere reden VCR niet meer apart toepassen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de nieuwe meldingsregels vanaf 2023?

Lees Nieuwe meldingsregels apart VCR vanaf 2023.

Het jaar 2023,overheid,uwv, belastingdienst,rvo,rechtspraak,kabinet,