Handreiking inkomstenverhouding (IKV)

Als u een inkomstenverhouding onterecht in een aangifte hebt opgegeven, dan moet u die inkomstenverhouding intrekken.

Het kan gaan om de volgende situaties:

  • Een werknemer was niet meer in dienst in het betreffende tijdvak.
  • U hebt in de aangifte een onjuist burgerservicenummer (BSN) gebruikt.

Gevolg intrekking

Als u een intrekking inkomstenverhouding doorgeeft via de aangifte, worden alle gegevens van die inkomstenverhouding voor dat aangiftetijdvak verwijderd uit de Polisadministratie van UWV.

Voorbeeld

U hebt voor werknemer X aangifte gedaan over februari. Bij de aangifte van april hebt u voor X een correctie over februari gevoegd. Bij de aangifte van augustus vermeldt u in een correctie dat u de inkomstenverhouding voor februari intrekt. Met die intrekking worden alle eerder aangeleverde gegevens (via aangifte en correctie) voor X over februari verwijderd.

Aangifte of correctie

Een intrekking van een inkomstenverhouding kunt u op 3 manieren aangeven:

  • In een aanvullende aangifte.
  • In een nieuwe aangifte.
  • In een correctiebericht.

Aanvullende aangifte

Is de aangiftetermijn nog niet verstreken? Dan kunt u de intrekking van de inkomstenverhouding in een aanvullende aangifte vermelden. Dit kan alleen als uw software de aanvullende aangifte ondersteunt.

Nieuwe aangifte

Ondersteunt uw software de aanvullende aangifte niet? Dan moet u opnieuw aangifte doen voor alle werknemers, met uitzondering van de inkomstenverhouding die u ten onrechte had opgegeven.

De gegevens van alle werknemers worden voor dat tijdvak verwijderd uit de Polisadministratie en vervangen door de gegevens die u opnieuw aanlevert. Per saldo is dan de onterecht opgenomen inkomstenverhouding verwijderd.

Correctie

Is de aangiftetermijn verstreken? Dan vermeldt u de intrekking van de inkomstenverhouding in een correctiebericht.

Intrekken voor elk tijdvak

Als u voor meerdere aangifte- of correctietijdvakken wilt intrekken, moet u voor elk tijdvak de intrekking aangeven in de aangifte of het correctiebericht. Staat die persoon ook nog met een ander nummer inkomstenverhouding in de aangifte, dan geldt die intrekking daar niet voor.

Let op!

U mag in één aangifte of correctiebericht geen gegevens voor de inkomstenverhouding aanleveren en tegelijkertijd dezelfde inkomstenverhouding intrekken. Als u dit wel doet, negeert de Belastingdienst de intrekking. U krijgt daarvan geen foutmelding of een brief.

Geen intrekking nodig

Als u de gegevens van een werknemer wilt wijzigen is een intrekking niet nodig. U verzendt dan alleen een verbeterde aangifte of correctie.

Software

Hoe u een inkomstenverhouding kunt intrekken met uw software kan per softwarepakket verschillen.

Wilt u weten hoe u met uw software een intrekking inkomstenverhouding moet doorgeven? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Meer informatie

Paragraaf 5.8 Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2021

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,