Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Kosten voor een rijbewijs

De Belastingdienst plaatst regelmatig via hun forum voor salarisverwerkers peilingen waarmee u uw kennis kunt testen over belastingzaken.

Een vergoeding van de kosten voor een aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) valt niet onder de intermediaire kosten. Dit geldt ook voor de vergoeding van de kosten voor een rijbewijs E en een (2e) paspoort. Van de 424 salarisprofessionals die deelnamen aan de peiling gaf 40% het juiste antwoord.

belstingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,

Hieronder leest u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord. 

Vraag

Een werkgever vergoedt de kosten van onderstaande documenten. Voor welk document valt dit onder intermediaire kosten?

  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (51%)
  • Rijbewijs E (5 %)
  • (2e) paspoort (4%)
  • Geen van bovengenoemde documenten (40%)

Toelichting

Voor geen van de genoemde documenten valt de vergoeding onder intermediaire kosten. De reden hiervoor is dat deze documenten op naam staan van de werknemer en alleen de werknemer deze kan aanvragen.

Als de werkgever de kosten voor een rijbewijs of paspoort vergoedt, is sprake van loon voor de werknemer. De werkgever kan de vergoeding aanwijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling. Deze komt ten laste van de vrije ruimte. Voor de vergoeding van de VOG geldt een gerichte vrijstelling.

Intermediaire kosten zijn vergoedingen voor bedragen die de werknemer meestal in opdracht van de werkgever voorschiet en voor rekening van de werkgever zijn. 

Dit geldt voor:

  • kosten voor zaken die tot het vermogen van het bedrijf gaan horen
  • kosten voor zaken die tot het vermogen van het bedrijf horen en die de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt
  • kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering en niet met het functioneren van de werknemer
  • kosten die de werknemer maakt voor externe representatie van het bedrijf 

Meer informatie leest u in de handreiking Intermediaire kosten: wat wel en wat niet

Wetsartikel

Artikel 31a, lid 2, letter j Wet op de loonbelasting (gerichte vrijstelling VOG)

belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,