Percentages Zvw 2024 bekend

De percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn vastgesteld voor 2024. Ook het maximumbijdrageloon 2024 is bekend.

Het percentage voor de werkgeversheffing Zvw 2024 is 6,57% (2023: 6,68%).
Het percentage voor de in te houden bijdrage Zvw 2024 is 5,32% (2023: 5,43%). 

Het maximumbijdrageloon 2024 is € 71.628 (2023: € 66.956). Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen. 

Meer informatie leest u in de Staatscourant op Overheid.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,