Belastingdienst/team Ondersteuning Softwareontwikkelaars (OSWO) zou op donderdag 14 oktober 2021 een online congres houden over wijzigingen in het begrip inkomstenverhouding (IKV) per 1 januari 2023. Op deze datum gaat dit congres helaas niet door.

Overleg met softwareontwikkelaars en salarisadministrateurs heeft geleid tot de conclusie dat er op onderdelen wellicht een alternatief mogelijk is voor de regeling zoals die er nu ligt. Een alternatief dat eenvoudiger is uit te voeren door de markt. De komende dagen wordt dit alternatief uitgewerkt en besproken.

Deze ingelaste tussenstap in het proces maakt het onmogelijk u op 14 oktober al volledig te informeren over de nieuwe regeling rond het begrip inkomstenverhouding. Daarom is in overleg met softwareontwikkelaars en salarisadministrateurs tot dit uitstel besloten.

Inschrijving blijft geldig

Als het IKV-congres op een nieuwe datum toch plaatsvindt, blijft uw inschrijving voor 14 oktober 2021 geldig. U wordt dan per e-mail geïnformeerd.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,