Hoe en wat de hoge of lage WW-premie in 2020?

In een enquête vroeg de Belastingdienst of u vanaf 2020 de hoge of lage WW-premie toepast voor Piet en Loes. 29% van de 461 deelnemers koos voor het juiste antwoord.

De vraag

Past u vanaf 2020 de hoge of lage WW-premie toe voor deze werknemers? Piet heeft alleen een schriftelijke arbeidsovereenkomst (geen oproepovereenkomst) voor 1 jaar die van rechtswege is overgegaan naar onbepaalde tijd. Loes heeft wel een oproepovereenkomst en is 20 jaar. Ze werkt in januari 35 uur en krijgt dit ook uitbetaald.

  • Voor Piet en Loes geldt de hoge WW-premie. (40% van de stemmen)
  • Voor Piet en Loes geldt de lage WW-premie. (9% van de stemmen)
  • Voor Piet geldt de lage WW-premie en voor Loes de hoge WW-premie. (22% van de stemmen)
  • Voor Piet geldt de hoge WW-premie en voor Loes de lage WW-premie. (29% van de stemmen)

Toelichting

De hoofdregel is dat een werkgever de lage WW-premie mag toepassen als de werknemer voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd, en
  • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd, en
  • De arbeidsovereenkomst is geen oproepovereenkomst.

In de aangifte loonheffingen moet u deze voorwaarden met een J/N-indicatie in 3 rubrieken vermelden. Voor de lage premie geeft u de indicaties als volgt op:

Is één van deze indicaties anders, dan geldt de hoge WW-premie.

Antwoord voor Piet

Piet heeft alleen een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor 1 jaar die van rechtswege is overgegaan naar onbepaalde tijd. Hij heeft dus geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor hem geldt daarom de hoge WW-premie.

Als de werkgever voor Piet een addendum opstelt dat voldoet aan de volgende voorwaarden, mag u wel de lage WW-premie gebruiken:

  • Werknemer en werkgever hebben het schriftelijk addendum ondertekend.
  • Hieruit blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is.
  • U bewaart het addendum bij de loonadministratie.

Antwoord voor Loes

Voor een werknemer die jonger is dan 21 jaar en voor wie maximaal 48 uur per 4-wekenaangifte of 52 uur per maandaangifte wordt verloond, mag u de lage WW-premie toepassen. U beoordeelt dit per tijdvak. Loes voldoet hieraan voor tijdvak januari. In de aangifte van januari past u de lage WW-premie toe.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,