Internetconsultatie over wijzigingsbesluit IKV

Op overheid.nl is een internetconsultatie gepubliceerd over het concept wijzigingsbesluit IKV. U kunt reageren tot en met 7 augustus 2023.

U kunt suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van het wijzigingsbesluit IKV te verbeteren.

Besluit IKV

In 2021 is het Besluit IKV gepubliceerd. Hierin staan regels voor het gebruik van inkomstenverhoudingen (IKV’s) in de loonaangifte. Het uitgangspunt is dat u elke dienstbetrekking of uitkeringsverhouding opgeeft als een afzonderlijke IKV.

Uit signalen uit de praktijk blijkt dat dit uitgangspunt bij uitkeringen op grond van de Ziektewet (ZW) en de Wet arbeid en zorg (WAZO) ingewikkeld is. Daarom is de inwerkingtreding van het Besluit IKV meerdere keren uitgesteld. Het concept wijzigingsbesluit is opgesteld om de complexiteit te verminderen.

Meer informatie vindt u op internetconsultatie.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,