Nieuwe versie Verzamelbesluit pensioenen

Op 10 juli 2023 is in de Staatcourant een nieuwe versie van het Verzamelbesluit pensioenen gepubliceerd. Het besluit is geactualiseerd in verband met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023.

U vindt de nieuwe versie van het besluit op overheid.nl. Hier leest u ook wat is aangepast.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,