Kennisdocument Wtl juni 2023 gepubliceerd

Op de internetsite van Rijksoverheid vindt u het nieuwe Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het gaat om versie 11, juni 2023.

In het document zijn de volgende wijzigingen per 1 juli opgenomen:

 • De bedragen en jaartallen met betrekking tot het Jeugd-LIV zijn geactualiseerd.
 • De volgende vragen zijn geactualiseerd:
  o   2.19 Wat verandert er in 2024 voor het LIV?
  o   2.20 Wat zijn de bedragen en de voorwaarden van het LIV de komende jaren?

Informatie in het Kennisdocument Wtl

In het kennisdocument vindt u vragen en antwoorden over de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het document is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:

 1. Algemene vragen
 2. Lage-inkomensvoordeel (LIV)
 3. Jeugd-LIV (Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon)
 4. LKV (Loonkostenvoordeel)
 5. LKV – doelgroepverklaring
 6. LKV –  overgangsrecht 

U vindt het Kennisdocument Wtl op rijksoverheid.nl.

Kennisdocument Wtl, Vragen en antwoorden met betrekking
tot de Wet tegemoetkomingen
loondomein (Wtl), Rijksoverheid, 2023
salarisverwerking. salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker