Update handreiking

‘Welke tijdvaktabel gebruikt u bij een onderbroken loontijdvak?’

De handreiking over het gebruik van de tijdvaktabel bij een onderbroken loontijdvak  hebben we verduidelijkt. De omschrijving ‘ gedurende een langere periode ’ hebben we vervangen door ‘doorgaans ’. Daarnaast vindt u een uitleg van dit begrip.

Het gaat om de cursief geschreven tekst in onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld

Werknemers Piet en Frans gaan allebei met onbetaald ouderschapsverlof. Piet 1 dag en Frans 2 dagen per week. Normaal gesproken is Piet een parttimer voor 4 dagen in de week, Frans is een fulltimer. Ze blijven dus allebei 3 dagen werken. Er is sprake van loonbetaling per maand.

Omdat Frans een fulltimer is leidt dat voor hem tot een onderbreking van het loontijdvak. Welke tabellen moet u gebruiken voor deze werknemers?

Antwoord
Omdat Piet een parttimer is, blijft voor hem de maandtabel gelden. Voor een parttimer geldt het uitbetalingstijdvak in plaats van het loontijdvak, dus u gebruikt de maandtabel. Als hij vervolgens een extra dag aan onbetaald (ouderschaps)verlof opneemt, verandert er niets aan de systematiek: de maandtabel blijft van toepassing. 

Als een fulltimer onbetaald (ouderschaps)verlof opneemt, leidt dat tot een onderbreking van het loontijdvak. Maar als hij ‘doorgaans’ 1 of meer dagen/weken onbetaald verlof opneemt, dan geldt voor hem ook de tijdvaktabel van het uitbetalingstijdvak.

‘Doorgaans’ betekent dat de werknemer op meer dan 50% van de weken binnen het kalenderjaar op minder dan 5 dagen per week werkzaam moet zijn. Dit beoordeelt u per dienstbetrekking. Hierbij maakt u een inschatting van het te verwachten arbeidspatroon.

Stel dat Frans in het kalenderjaar 2 dagen per week onbetaald ouderschapsverlof opneemt gedurende 7 maanden. Hij neemt dan doorgaans voor 2 dagen per week onbetaald ouderschapsverlof op. De werkgever moet daarom voor hem de maandtabel blijven toepassen.

We hebben de handreiking Welke tijdvaktabel gebruikt u bij een onderbroken loontijdvak? aangepast op basis van het standpunt ‘Onderbroken loontijdvak’ van de Kennisgroep Loonheffingen Algemeen.

Dit standpunt vindt u op kennisgroepen.belastingdienst.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,