V&A over moment uitbetaling RVU-uitkering en drempelvrijstelling

Wat is de invloed van het moment waarop de werkgever de (eerste) uitkering Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) betaalt op de omvang van de RVU-drempelvrijstelling? Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft deze vraag beantwoord.

Het CAP licht dit toe aan de hand van een voorbeeld. U vindt de vraag en het antwoord op centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,