Einde verbod bonus- en dividenduitkering

Het verbod om bonus- en dividenduitkeringen te verstrekken is per 1 oktober 2021 vervallen. Door latere aanpassingen in het beleid over het bijzonder uitstel van betaling, hoefden ondernemers niet langer het bijzonder uitstel van betaling te verlengen. Daarmee verviel ook het bonus- en dividendverbod.

Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis moeten vanaf 1 april 2022 weer voldoen aan hun nieuwe betalingsverplichtingen. Voor de opgebouwde schuld krijgen zij van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om hun belastingschuld af te betalen. 

Bij verlenging van hun bijzonder uitstel van betaling gold destijds als voorwaarde dat de ondernemer moest verklaren zich te zullen houden aan het bonus- en dividendverbod, zoals opgenomen in paragraaf 3.1, goedkeuring 2 van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. Dit verbod geldt per 1 oktober 2021 niet meer.

Vanwege latere aanpassingen in het beleid over het bijzonder uitstel van betaling, hoefden ondernemers die dat nog niet hadden gedaan niet langer het bijzonder uitstel van betaling te verlengen. Goedkeuring 2 van paragraaf 3.1 kwam te vervallen en daarmee ook het bonus- en dividendverbod. Ook tijdens de looptijd van de betalingsregeling geldt geen bonus- en dividendverbod. 

Let op!

Mogelijk heeft de ondernemer nog wel te maken met een bonus- en dividendverbod vanwege een andere regeling, zoals de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

2022, UWV, RVO,Overheid, Belastingen, Belastingdienst, salarisverwerking 2022, loonadministratie 2022
Overheid