Brief over intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel coronacrisis

Hebt u in april 2023 een brief gekregen waarin stond dat u niet voldeed aan de voorwaarden voor de betalingsregeling voor het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis? En hebt u daarna niets gedaan?

Dan ontvangt u in juli 2023 een brief van de Belastingdienst waarin staat dat betalingsregeling wordt ingetrokken.

De datum van deze brief is 15 augustus 2023, maar u krijgt hem eerder. U hebt dus nog ruim een maand de tijd om actie te ondernemen. Zo kunt u voorkomen dat u in 1 keer het hele bedrag moet betalen waarvoor u bijzonder uitstel hebt gekregen.

Waarom ontvangt u een intrekkingsbrief?

U ontvangt een brief als u niet voldoet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling bijzonder uitstel, om 1 van de volgende redenen:

  • U hebt sinds 1 oktober 2022 niet voldaan aan al uw nieuwe betalingsverplichtingen.
  • U hebt sinds 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling niet op tijd betaald.
  • U loopt achter met uw betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 én met de termijnen van de betalingsregeling.

In het bericht op belastingdienst.nl leest u wat de gevolgen zijn en wat u kunt doen om te voorkomen dat de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL