Coronaschuld betalen via de g-rekening

Hebt u gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis en hebt u een g-rekening? Dan kunt u de belastingschuld voor de loonheffingen ook betalen via de g-rekening.

De Belastingdienst verstuurt vanaf 30 september 2022 een brief met een betaalinstructie.

Eerder stuurde de Belastingdienst u een brief over de betalingsregeling voor de belastingschuld door bijzonder uitstel. In deze brief staat een betaalinstructie die geldt als u betaalt met de normale rekening. Deze instructie geldt niet voor betaling met de g-rekening.

Betaling met g-rekening

Maak het bedrag van de verschuldigde loonheffingen vanaf uw g-rekening over naar rekeningnummer NL78 INGB 000 4440 40 van Belastingdienst/Centrale administratie Apeldoorn. 

Vermeld daarbij het betalingskenmerk dat op de naheffingsaanslag staat. Bent u het betalingskenmerk kwijt? Dan kunt u dit opzoeken via de zoekhulp betalingskenmerk op belastingdienst.nl.

Let op!

Vermeld niet het betalingskenmerk van de betalingsregeling dat staat in de brief die u in september hebt ontvangen. 

Meer informatie leest u in deze voorbeeldbrief.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,