Update handreiking

‘Herzien WW-premie bij einde dienstbetrekking binnen 2 maanden’

De Belastingdienst heeft informatie toegevoegd aan de handreiking ‘Herzien WW-premie als dienstbetrekking uiterlijk 2 maanden na aanvang eindigt’.

Het gaat onder meer over de aanvangsdatum van de tweemaands-termijn bij overgang van onderneming en bij een contractovername.

De volgende informatie is toegevoegd: 

U moet de WW-premie herzien in elke situatie waarin de dienstbetrekking uiterlijk 2 maanden na aanvang eindigt. Dit geldt ook als dat niet binnen de proeftijd gebeurt. 

Het is niet van belang of de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt of dat de werknemer dat doet. Herzien van de WW-premie is ook van toepassing als de werknemer binnen 2 maanden na aanvang van de dienstbetrekking overlijdt. 

Wisseling van werkgever binnen concern

Het kan zijn dat een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever binnen een concern en vervolgens bij een andere werkgever van dat concern in dienst komt. Dan bepaalt u de termijn van 2 maanden per werkgever en niet op concernniveau.

Uitzondering aanvangsdatum tweemaands-termijn

In 2 situaties houdt u voor de tweemaands-termijn rekening met de aanvangsdatum van de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever:

  • bij een overgang van onderneming volgens artikel 7:662 BW
    De dienstbetrekking eindigt dan niet, maar wordt voortgezet bij de overnemende nieuwe werkgever.
  • bij een contractovername volgens artikel 6:159 BW
    De nieuwe werkgever neemt dan de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de oude werkgever, ongewijzigd over. In deze situatie moet de overname zijn vastgelegd in een akte tussen de oude en de nieuwe werkgever. Daarnaast moet de werknemer hiermee instemmen.

    Wijzigt de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld omdat de functie van de werknemer wijzigt, dan is dit geen contractovername volgens artikel 6:159 BW.

Let op

In deze situaties is de begindatum voor de tweemaandentermijn voor de nieuwe werkgever de datum van de aanvang van de dienstbetrekking bij de oude werkgever. Beëindigt de nieuwe werkgever de dienstbetrekking met de werknemer uiterlijk 2 maanden na aanvang van de dienstbetrekking bij de oude werkgever, dan moeten beide werkgevers de lage WW-premie herzien.  

Lees meer in de handreiking Herzien WW-premie als dienstbetrekking uiterlijk 2 maanden na aanvang eindigt.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,