Uitslag enquête vakantieauto

De Belastingdienst het Forum Salaris houdt geregeld een enquête en deze keer ging de vraag over een auto van de zaak die 3 maanden aan een werknemer ter beschikking staat. Geldt voor deze auto de bijtelling? Van de 574 deelnemers gaf 56% het juist antwoord: ja, alleen voor de maanden juni, juli en augustus.

Hieronder leest u de vraag met een toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Een werknemer rijdt van 1 juni tot en met 31 augustus in een auto van de zaak. In juni rijdt hij 200 kilometer privé. In juli en augustus heeft hij niet privé gereden. Hij heeft een sluitende rittenregistratie bijgehouden. Geldt de bijtelling?

– Nee (27%)
– Ja, alleen voor de maand juni (1%)
– Ja, alleen voor de maanden juni, juli en augustus (56%)
– Ja, voor het hele jaar (15%)

Toelichting

Heeft een werknemer een gedeelte van het jaar een auto ter beschikking? Dan moet u de gereden privékilometers omrekenen naar het aantal privékilometers dat de werknemer zou rijden in een heel kalenderjaar. Is dit meer dan 500 kilometer, dan geldt de bijtelling voor de periode dat de auto ter beschikking is gesteld. 

De werknemer heeft in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 200 kilometer privé gereden. Omgerekend naar een heel jaar zou de werknemer 12/3 x 200 = 800 kilometer privé rijden. Dat is meer dan 500 kilometer. U past de bijtelling toe voor de maanden juni tot en met augustus.

Meer informatie

Vakantieauto en bijtelling


Paragraaf 23.3.10 Handboek Loonheffingen

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,