Bijzonder uitstel van betaling aanvragen kan nog tot 1 oktober 2021. Verlengen is niet meer nodig.

Bent u ondernemer en kunt u door de coronacrisis uw belasting niet op tijd betalen? En hebt u nog geen bijzonder uitstel van betaling? Vraag dat dan zo snel mogelijk aan.

Dit kan nog tot en met 30 september 2021. Als u nu bijzonder uitstel aanvraagt, dan loopt dat tot 1 oktober 2021.

Hebt u al bijzonder uitstel, en loopt dat af vóór 1 oktober 2021? Dan hoeft u vanaf 30 augustus 2021 geen verlenging van uw bijzonder uitstel aan te vragen. Dat loopt automatisch door tot 1 oktober 2021, voor alle belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt.

Voor alle ondernemers die bijzonder uitstel hebben, geldt:

  • Tot en met 30 september 2021 hoeft u de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt, niet te betalen.
  • Vanaf 1 oktober 2021 moet u weer op tijd voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen.
  • Vanaf 1 oktober 2022 kunt u gebruikmaken van een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. U betaalt die belastingschuld dan af in 60 maanden.

Wat zijn nieuwe betalingsverplichtingen?

Met ‘u moet voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen’ bedoelen wij het volgende:

  • Alle belastingen waarvoor u op of na 1 oktober 2021 aangifte doet, moet u weer op tijd betalen.
  • En ook belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum ligt op of na 1 oktober 2021, moet u betalen.

Belastingen waarvoor u op of na 1 oktober 2021 aangifte doet

Hebt u bijzonder uitstel? En doet u in oktober 2021 aangifte over 1 of meer van de volgende tijdvakken?

  • Het 3e kwartaal van 2021,
  • september 2021,
  • 10e vierwekenperiode van 2021.

Dan zijn dit de tijdvakken waarover u voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen.

Het bedrag van uw aangiften over het 3e kwartaal en september 2021 moet uiterlijk 31 oktober 2021 op onze rekening staan.

Het bedrag van uw aangifte over de 10e vierwekenperiode moet uiterlijk 10 november 2021 op onze rekening staan.

Belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum ligt op of na 1 oktober 2021

Kreeg u bijvoorbeeld op 2 september 2021 een aanslag inkomstenbelasting over 2020? Dan moet u die betalen. De uiterste betaaldatum van een aanslag inkomstenbelasting is altijd 6 weken later. In dit geval dus 14 oktober 2021. Voor deze aanslag geldt daarom het bijzonder uitstel niet.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,