Handhavingsplan arbeidsrelaties 2023

De Belastingdienst heeft het document Handhavingsplan arbeidsrelaties 2023 gepubliceerd. Hierin kunt u lezen hoe de Belastingdienst de handhaving van arbeidsrelaties wil versterken en verbeteren in 2023.  

Het handhavingsplan is een uitwerking van de uitgangspunten en voornemens uit de ‘Voortgangsbrief werken met en als zelfstandige(n)’ van 16 december 2022 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst. 

U vindt het document Handhavingsplan arbeidsrelaties 2023 op de internetsite van de Belastingdienst.

Handhavingsplan arbeidsrelaties 2023

In het ‘Handhavingsplan arbeidsrelaties 2023’ staat hoe wij de handhaving rond arbeidsrelaties in 2023 willen versterken en verbeteren. Het plan is een uitwerking van de uitgangspunten en voornemens uit de ‘Voortgangsbrief werken met en als zelfstandige(n)’ van 16 december 2022 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,