Nieuwe uitgave ‘Handboek Loonheffingen 2023’

De Belastingdienst heeft een nieuwe uitgave van het ‘Handboek Loonheffingen 2023′ gepubliceerd.

In deze 2e uitgave vindt u een aantal verbeteringen. In het hoofdstuk ‘Versiebeheer’ leest u welke dit zijn. Verder is deze uitgave volledig toegankelijk gemaakt voor mensen met een visuele beperking.

De nieuwe uitgave vervangt de 1e versie die begin maart gepubliceerd is.

U kunt de nieuwe pdf van het Handboek Loonheffingen 2023 downloaden via belastingdienst.nl of hier.

Eerdere handboeken

Wilt u het handboek van 2022 of eerder raadplegen? Ga dan naar: Aangifte loonheffingen doen over 2022, 2021, 2020, 2019 en 2018.

Downloaden
Handboek Loonheffingen 2023
pdf – 3000 kB
De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Het jaar 2023,overheid,uwv, belastingdienst,rvo,rechtspraak,kabinet,