Handboek Loonheffingen uitgave oktober 2022

De Belastingdienst heeft de oktober versie van het ‘Handboek Loonheffingen 2022’ gepubliceerd. 

In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met oktober 2022 verwerkt. In het hoofdstuk Versiebeheer leest u wat de Belastingdienst heeft aangepast.

U kunt het Handboek Loonheffingen 2022 downloaden van de internetsite van de Belastingdienst.

belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,