Reiskostenvergoeding 2023 uitbetaald in 2024

Een werkgever betaalt in januari 2024 een vergoeding voor de zakelijke kilometers die een werknemer in december 2023 heeft gereden. Geldt hiervoor een gerichte vrijstelling voor reiskosten van € 0,23 per kilometer (bedrag 2024) of € 0,21 per kilometer (bedrag 2023)?

In dit bericht leest u het antwoord.

Voor een vergoeding van de zakelijke kilometers van december 2023 die u betaalt in 2024, geldt een gerichte vrijstelling van € 0,23 per kilometer als wordt voldaan aan twee voorwaarden:

  1. De werknemer krijgt in 2023 al een onvoorwaardelijk recht op een vergoeding van ten minste € 0,23 per kilometer.
  2. U past de ‘loon-insystematiek toe’.

Hieronder leest u een toelichting op de voorwaarden.

1. De werknemer krijgt in 2023 al een onvoorwaardelijk recht op een vergoeding van ten minste € 0,23 per kilometer

Het is alleen mogelijk om reiskosten die zijn gemaakt in 2023 gericht vrijgesteld te vergoeden in 2024 als de werknemer in 2023 al een onvoorwaardelijk recht heeft op de vergoeding. Of sprake is van een onvoorwaardelijk recht in 2023, hangt af van de arbeidsrechtelijke afspraken tussen de werkgever en de werknemer. Als de werknemer in 2023 een onvoorwaardelijk recht krijgt op de vergoeding in 2024 van ten minste € 0,23 per kilometer, dan is de vergoeding in 2024 gericht vrijgesteld voor dit bedrag. U moet dan wel de loon-insystematiek toepassen.  

2. Loon-insystematiek

U past de ‘loon-insystematiek’ toe als u het loon aangeeft in de aangifte waarin de werknemer het loon geniet. Een reiskostenvergoeding over december die u betaalt in januari, geniet de werknemer in januari. U past de regels toe zoals deze gelden in januari. Voor deze reiskosten geldt een gerichte vrijstelling van € 0,23 per kilometer als de werknemer hier in 2023 al een onvoorwaardelijk recht op krijgt.

U past de ‘loon-oversystematiek’ toe als u nabetalingen in januari over december van het voorgaande jaar toerekent aan december. U mag deze systematiek gebruiken als sprake is van een bestendige gedragslijn door de jaren heen. Als u dit in het verleden heeft toegepast, zijn op de reiskostenvergoeding over december die u betaalt in januari, toch de regels van 2023 van toepassing. Voor deze reiskosten geldt een gerichte vrijstelling van € 0,21 per kilometer als de werknemer hier in 2023 al een onvoorwaardelijk recht heeft.

Let op!

Het is niet toegestaan om ieder jaar te kiezen tussen de ‘loon-insystematiek’ en de ‘loon-oversystematiek’

Wetsartikelen

Artikel 27bis Wet Loonbelasting

Artikel 31a, lid 2, onderdeel a, onder 3 Wet Loonbelasting

Relevante informatie

Handboek Loonheffingen 2023

Paragraaf 9.2 Loon-insystematiek

Paragraaf 9.2.1 Loon-oversystematiek

Paragraaf 22.1 Vergoeding op declaratiebasis van kosten uit een vorig jaar

Paragraaf 23.1.1 Onbelaste vergoeding van maximaal € 0,21 per kilometer

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,