Gegevensspecificaties 2024 beschikbaar

De Belastingdienst heeft de ‘Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2024’ gepubliceerd. In dit document leest u meer over de betekenis van de gegevens die u via de aangifte loonheffingen doorgeeft aan de Belastingdienst.

Daarnaast vindt u in de gegevensspecificaties alle eisen waaraan het aangiftebericht moet voldoen en waarop de Belastingdienst en UWV het aangiftebericht controleren. 

Oude jaren

De specificaties 2024 gelden niet voor losse correcties over ‘oude jaren’ (2018 tot en met 2023) die u in 2024 instuurt. Voor deze correcties blijven de specificaties en ingerichte controles gelden van dat jaar. 

U kunt de ‘Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2024’ downloaden van belastingdienst.nl.

Downloaden

Gegevens
specificaties
aangifte
loonheffingen
2024

UWV, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,