Auto van de zaak vóór aanvang dienstbetrekking

Wat zijn de gevolgen voor de bijtelling als u aan een werknemer een auto ter beschikking stelt voordat hij in dienst komt? Dit leest u in de aangepaste handreiking  ‘Geen zakelijke kilometers en bijtelling auto’.

Informatie site van de Belastingdienst heeft de handreiking uitgebreid met de volgende informatie:

Auto vóór aanvang dienstbetrekking

Krijgt een werknemer een auto ter beschikking voordat hij in dienst treedt?  Dan is dit een voordeel dat voortvloeit uit de (toekomstige) dienstbetrekking. Het is loon in natura in de vorm van een bijtelling privégebruik auto. U verwerkt de bijtelling in de aangifte loonheffingen over het tijdvak waarin de auto ter beschikking is gesteld.

U betaalt dan geen loon in geld maar u moet wel loonheffingen afdragen. Het bedrag dat u moet inhouden, kunt u verhalen op de werknemer. U kunt er ook voor kiezen om het bedrag te bruteren.  

Geactualiseerde handreiking

Geen zakelijke kilometers en bijtelling auto

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,