Er zijn geen recente wijzigingen in het handhavings- en toezichtbeleid van de Belastingdienst voor de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Dit is anders dan in een aantal berichten in de pers is gesuggereerd.

Mogelijk is de verwarring over voortzetting van toezicht en handhaving van DBA ontstaan, doordat het huidige handhavingsmoratorium tot minimaal 1 oktober 2021 loopt. Het eindigt echter pas wanneer het kabinet dit besluit. Tot die besluitvorming blijft de huidige situatie gelden en voert de Belastingdienst het Toezichtplan Arbeidsrelaties uit.

Sinds 1 januari 2020 kan de Belastingdienst meer handhaven op arbeidsrelaties bij opdrachtgevers. Er kunnen correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen worden opgelegd, eventueel met een boete. Dit vindt plaats bij kwaadwillende opdrachtgevers. Daarnaast kan dat bij opdrachtgevers die aanwijzingen hebben gekregen van de Belastingdienst en die niet opvolgen binnen een redelijke termijn. Dit wordt het handhavingsmoratorium genoemd. Het huidige beleid blijft voorlopig van kracht.


Meer informatie over de wet DBA leest u op de internetsite van de Belastingdienst. Daar vindt u ook het Toezichtsplan Arbeidsrelaties.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL