Wijziging gerichte vrijstelling arbovoorzieningen vanaf 2022

De gerichte vrijstelling geldt alleen nog voor arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de arbeidsomstandighedenwet. Dit geldt vanaf 1 januari 2022 dat u geen gerichte vrijstelling meer voor alle arbovoorzieningen krijgt.

Verplichte arbovoorzieningen zijn bijvoorbeeld een ergonomisch verantwoorde bureaustoel, een beeldschermbril, een voetenbankje voor beeldschermwerk, een laboratoriumjas en veiligheidsschoenen.

Vóór 2022 gold de voorwaarde dat de arbovoorziening voortvloeide uit het arbobeleid van de werkgever. In een arbobeleid kan een werkgever voorzieningen opnemen die niet verplicht zijn. Een cursus stoppen met roken, een stoelmassage, gezondheidschecks en sportieve activiteiten zijn voorbeelden hiervan. Vanaf 2022 zijn deze dus niet meer gericht vrijgesteld.

Bovenstaande informatie is verwerkt in de handreiking ‘Welke gerichte vrijstellingen gelden voor de werkplek thuis?’

Bron

Staatscourant, 28 december 2021

Wetsartikelen

Artikel 31a, lid 2, onderdeel h Wet op de loonbelasting

Artikel 8.4a Uitvoeringsregeling loonbelasting

Rijksoverheid 2022, Belastingdienst 2022, UWV 2022,