Premies Werkhervattingskas 2023

UWV heeft de nota ‘Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023’ gepubliceerd. In deze nota vindt u de premies Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet. Ook leest u hoe UWV deze premies heeft berekend.

De gegevens die van toepassing zijn bij de berekening van deze premies zijn vastgesteld in het ‘Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023’.

Premie WGA 2022

Het gemiddeld premieniveau van de WGA stijgt van 0,84% in 2022 naar 0,87% in 2023.

De maximumpremie WGA is 3,48% en de minimumpremie 0,21%.

Premie Ziektewet 2022

Het gemiddelde percentage voor de Ziektewet in 2023 is vastgesteld op 0,66%. In 2022 was dit 0,68%.

De maximumpremie voor de Ziektewet is 2,64% en de minimumpremie 0,16%. Voor werkgevers in sector 52 ‘Uitzendbedrijven’ geldt een afwijkende maximumpremie van 8,27%.

Kleine, middelgrote en grote werkgever

Voor 2023 gelden de volgende grenzen:

  • gemiddeld premieplichtig loon is € 36.200
  • grens kleine/middelgrote werkgever € 905.000
  • grens middelgrote/grote werkgever € 3.620.000

Beschikkingen Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt eind 2022 aan elke grote en middelgrote werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies en aan elke kleine werkgever een mededeling met de sectorale premies. Voor eigenrisicodragers zijn deze premies nihil.

Meer informatie

Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023
Nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,