De Belastingdienst is van het standpunt afgestapt dat het gebruikelijk loon nooit lager kan zijn dan het wettelijk minimumloon. Er kunnen zakelijke gronden zijn om het loon van een aanmerkelijkbelanghouder lager vast te stellen dan het wettelijk minimumloon.


Een voorbeeld hiervan is een structurele verliessituatie waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Dit geldt ook voor start-ups en startende ondernemingen.
Twijfelt u over de hoogte van het gebruikelijk loon, dan kunt u contact opnemen met het belastingkantoor van de werkgever. Dit kunt u doen middels het formulier Verzoek vooroverleg en de Checklist vooroverleg gebruikelijk loon op belastingdienst.nl.


De redactie heeft bovenstaande informatie verwerkt in de Handreiking gebruikelijk loon onder het kopje ‘Structureel verlies’.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,