Als u van een werknemer geen burgerservicenummer (BSN) heeft, moet u zijn personeelsnummer vermelden in de aangifte loonheffingen. Geef deze werknemers een uniek personeelsnummer. Dit zorgt ervoor dat loongegevens correct in de polisadministratie worden verwerkt.

Als u een BSN of een personeelsnummer vermeldt in de aangifte loonheffingen, worden de loongegevens op basis hiervan in de polisadministratie gekoppeld aan een persoon. Als u een personeelsnummer hergebruikt, worden de loongegevens mogelijk gekoppeld aan de verkeerde persoon. Dit kan gevolgen hebben voor onder meer toeslagen, de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting en het recht op een uitkering.

Advies

De Belastingdienst adviseert u het personeelsnummer te laten oplopen. Hoe langer het getal, hoe groter de kans dat het personeelsnummer uniek is. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om het personeelsnummer te laten beginnen of eindigen met het jaartal van indiensttreding.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,