De Belastingdienst hielt een enquête

Op deze vraag hebben salarisverwerkers gereageerd.

Voor een stagiair gebruikt u ‘Code aard arbeidsverhouding ’ 7 in de aangifte loonheffingen. Bij einde stage is geen ‘Çode reden einde arbeidsovereenkomst ’ van toepassing. In de peiling koos 69% van de 384 deelnemers voor het juiste antwoord.

Vragen, antwoorden, SZW, belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet, pensioen,

Hieronder vindt u de vraag en een toelichting op het antwoord.

Welke stelling over de verwerking van een stagiair in fictieve dienstbetrekking in de aangifte loonheffingen is juist?

  • Voor de stagiair geldt ‘Code aard arbeidsverhouding’ 7. Bij het einde van de stage gebruikt u ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ 99. ( 27%)
  • Voor de stagiair geldt ‘Code aard arbeidsverhouding ’ 7. Bij het einde van de stage levert u geen ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ aan. (68%)
  • Voor de stagiair geldt ‘Code aard arbeidsverhouding’ 1. Bij het einde van de stage gebruikt u ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ 30.(2%)
  • Voor de stagiair geldt ‘Code aard arbeidsverhouding’ 1. Bij het einde van de stage hangt het van de situatie af welke ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ u moet gebruiken. (3%)

Toelichting

Ontvangt een stagiair een beloning die niet marktconform is, dan is hij in fictieve dienstbetrekking. Voor deze stagiair vult u code 7 in bij ‘Code aard arbeidsverhouding ‘. Bij gebruik van deze code levert u bij het einde van de stage geen Code reden einde arbeidsovereenkomst‘ aan.

Het is niet de bedoeling dat u bij beëindiging van een dergelijke stage in de aangifte loonheffingen code 99 gebruikt als ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst ’.

Mogelijk vraagt uw salarissoftware wel om een code in te vullen. Als dat leidt tot een code in de aangifte loonheffingen keurt de Belastingdienst de aangifte niet af. Ook verstuurt de Belastingdienst geen terugkoppelrapport naar de werkgever. Mogelijk verandert dat in de toekomst.

Echte dienstbetrekking

Als de stagiair een marktconforme beloning ontvangt, is sprake van een echte dienstbetrekking. Dan gebruikt u in de aangifte ‘Code aard arbeidsverhouding ’ 1 (arbeidsovereenkomst).

Bij beëindiging van deze arbeidsovereenkomst vult u wel een ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst ’ in. Welke code u moet gebruiken, hangt af van de situatie. Bij het einde van de stage is dat meestal code 30 (einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd).


Meer informatie leest u in de handreiking Code reden einde arbeidsovereenkomst bij stagiair.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,