De Belastingdienst heeft een peiling gedaan onder de salarisverwerkers/loonadministrateurs over stagiair fictieve dienstbetrekking.

Aan de 472 salarisprofessionals, die deelnamen aan de peiling over een stagiair in fictieve dienstbetrekking, koos 32% voor de juiste stelling. Voor deze stagiair moet u de rubrieken ‘Contractloon’ en ‘Contracturen’ invullen in de aangifte.

Hieronder leest u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord.

Vraag

Een stagiair ontvangt een stagevergoeding van € 200 per maand. Hij is in fictieve dienstbetrekking.

Welke stelling is juist?

Stelling 1: de stagiair is verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. (11%)

Stelling 2: u vermeldt de 3 contractindicaties in de aangifte. (34%)

Stelling 3: u moet de rubrieken ‘Contractloon’ en ‘Contracturen’ invullen in de aangifte. (32%)

Stelling 4: u levert een ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ aan bij het einde van de stage. (22%)

Toelichting

De 3e stelling is juist. Als een werkgever en werknemer vaste afspraken hebben gemaakt over werkuren en loon, moet u de contracturen en het contractloon invullen in de aangifte. Dat geldt ook als een werknemer in fictieve dienstbetrekking is.


Stelling 1

Een stagiair is alleen verzekerd voor de ZW en de Wet Wajong. U hoeft geen premies werknemersverzekeringen te berekenen.


Stelling 2

Vanaf 2021 levert u de 3 contractindicaties (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, schriftelijke arbeidsovereenkomst en oproepovereenkomst) alleen nog aan als sprake is van een arbeidsovereenkomst. Een stagiair in fictieve dienstbetrekking heeft geen arbeidsovereenkomst. Vermeldt u de 3 contractindicaties toch, dan ontvangt de werkgever een terugkoppelrapport.


Stelling 4

Bij een stagiair in fictieve dienstbetrekking levert u geen ‘Code rede einde arbeidsovereenkomst’ aan bij het einde van de stage. Dit doet u alleen als de stagiair in echte dienstbetrekking werkzaam was.

Meer informatie

Stagiairs: echte of fictieve dienstbetrekking?

Code rede einde arbeidsovereenkomst bij stagiair

Vragen en antwoorden aangifte loonheffingen

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,